ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Központi telefonszám:

(1)872-7593

kozteruletfelugyelet@belvaros-lipotvaros.hu

1054 Budapest, Podmaniczky Frigyes tér 6

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 09:00 - 17:00
Kedd: 09:00 - 17:00
Szerda: 09:00 - 18:00
Csütörtök: 09:00 - 17:00
Péntek: 09:00 - 16:00

Pénztári ebédidő: 12:20-13:00

Főügyelet:

fougyelet@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Diszpécserszolgálat:
diszpecser@belvaros-lipotvaros.hu

diszpecser2@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Parkolás-üzemeltetés:
parkolasellenorzes@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Fax: (1) 318 - 3460

 

Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére

Adatvédelmi felelős:

Kerekes Kornél

IUSTUM Consulting Kft.

info@iustum.hu

2091 Etyek, Kolumbusz utca 27.

Miért kell a parkolásért fizetni?

A parkolási díj egy szabályozási eszköz. A motorizáció fejlődésével a nagyvárosok központjában és egyes részein ugrásszerűen nőtt azok száma, akik parkolni szeretnének, ezért vált szükségessé a szabályozás, a fizető övezetek kijelölése. A megfelelő mértékű várakozási díj hivatott a kereslet- kínálat egyensúlyának megteremtésére.

Ki állapítja meg a közterületi várakozási díjakat?

A közterületi várakozási díjakat törvényi előírás szerint a közút kezelője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat, rendeletében állapítja meg. A 30/2010. (VI.4) Főv. Kgy. rendelet a fővárosban  öt különféle díjtételi területet határoz meg. Törvényi előírás szerint a legmagasabb várakozási díj a 95-ös benzin egy bizonyos időszakra vonatkotatott átlagárának kétszeresét nem haladhatja meg.

A pótdíjak mértékét a Közúti Közlekedési törvény szabályozza, ez a tényleges tarifa és a befizetés időpontjától függően változó összeg.

A parkolás üzemeltetők javaslatot tesznek ugyan a díjak mértékére, de nem dönthetnek azokról.

Milyen szabály írja elő a fizetési kötelezettséget és hol találhatom meg?

A Közúti közlekedési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés rendeletben szabályozza a fizető parkolás kérdését. A jelenleg hatályos fővárosi rendelet száma 30/2010. (VI.4) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról. A rendelet szövege megtalálható a budapest.hu honlap "online törvény és rendelettár" menüpontjánál.

Mi lesz a sorsa a befizetett parkolási díjaknak?

A befolyó parkolási díjak működési költséggel csökkentett "eredménye" a tulajdonos önkormányzatok részére teljes egészében átadásra kerül.

end faq