ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Központi telefonszám:

(1)872-7593

kozteruletfelugyelet@belvaros-lipotvaros.hu

1054 Budapest, Podmaniczky Frigyes tér 6

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 09:00 - 17:00
Kedd: 09:00 - 17:00
Szerda: 09:00 - 18:00
Csütörtök: 09:00 - 17:00
Péntek: 09:00 - 16:00

Pénztári ebédidő: 12:20-13:00

Főügyelet:

fougyelet@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Diszpécserszolgálat:
diszpecser@belvaros-lipotvaros.hu

diszpecser2@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Parkolás-üzemeltetés:
parkolasellenorzes@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Fax: (1) 318 - 3460

 

Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére

Adatvédelmi felelős:

Kerekes Kornél

IUSTUM Consulting Kft.

info@iustum.hu

2091 Etyek, Kolumbusz utca 27.

Szabálysértés-e ha nem fizetek parkolási díjat?

Nem. A várakozási díjak meg nem fizetése polgári jogi követelést hoz létre, amely a bíróságon követelhető.

Mi a különbség a szabálysértés és a parkolási díjfizetés elmulasztása között?

A szabálysértés olyan jogellenes cselekmény, melyet a jogalkotó szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit törvényben meghatározott joghátrány fenyegeti. A parkolási díjfizetés elmulasztását, bár szabályszegés, nem minősítették szabálysértésnek. A díjfizetés elmulasztása pótdíjfizetési kötelezettséggel jár.

Miért kaptam pótdíjat, ha megvásároltam a parkolójegyet?

Az érvényes parkolójegyet ellenőreink csak akkor tudják elfogadni, ha azt a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen (a műszerfalon) és érvényességének ellenőrzését biztosítva, olvasható módon helyezik el. Ha a gépkocsiban látható a jegy, de nem olvasható, mert lefordult stb., a jegyet az ügyfélszolgálaton kell bemutatnia, hogy a pótdíjat törölhessük.

Néhány példa a hibás jegy elhelyezésre:

  • Nem látszik az érvényesség ide
  • Nem látszik a jegyváltás módja
  • Nem látszik a jegyváltás napja
  • Sok jegy, de egyik sem érvényes!
  • Lefordított jegy

Miért kaptam pótdíjat, ha rendelkezem mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával?

A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa kizárólag a mozgáskorlátozott személy szállítására használható. Az érvényes igazolványt ellenőreink csak akkor tudják elfogadni, ha a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy helyezik el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében, tisztán látható. 

Ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött elhelyezte, de előlapja  az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt a hátlappal felfelé helyezte el, úgy az ellenőrzés napjától számított 5 munkanapos jogvesztő határidőn belül a parkolás üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában az ellenőrzéskor regisztrált eredeti parkolási igazolvány utólag bemutatható. Fontos tudni, hogy ezzel a lehetőséggel naptári hónaponként egy alkalommal élhet a gépjármű üzembentartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi díj- és pótdíjtartozás.
Az otthon felejtett, kesztyűtartóban (vagy egyéb más helyen) lévő igazolványok utólagosan elfogadására a jogszabály nem ad lehetőséget. Ilyen esetben a várakozási- és pótdíjat meg kell fizetni.

Néhány példa a hibás engedély elhelyezésre:

  • Nem látszanak a kiadási és érvényességi adatok
  • Nem látszik a biztonsági hologramcsík
  • Nem olvasható az érvényességi idő

Miért kaptam felszólító levelet, ha befizettem a pótdíjat?

Gyakori probléma, hogy a pótdíjat késve fizetik be, olyan időpontban, amikor a hatályos rendelet szerint már egy magasabb összeget kellene fizetni. Az ilyen esetekben - bár rendszerünk természetesen kezeli a befizetést - az eseményt nem tudjuk lezárni. A fizetési felszólításon azonban minden esetben csak a különbözet megfizetését kérjük.

Nem emlékszem a felszólításban szereplő eseményekre. Miért nem hamarabb küldték ki a felszólítást?

A parkoló ellenőr a pótdíjazáskor fizetési felszólításokat helyez el a gépkocsin. Ha erre nem érkezik önkéntes befizetés, akkor az üzemeltetőnek magának kell megkeresnie a gépkocsi üzembentartóját. Az adatok beszerzése a központi nyilvántartásból történik. A közúti közlekedési törvény előírásai alapján minden kiadott pótdíjfizetési felszólítás esetében 60 napon belül ki kell küldenünk a felszólító levelet, majd egy éven belül a jogi eljárást is meg kell indítanunk, a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához benyújtott fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelemmel.

Tudja-e a BLKF méltányosságból csökkenteni a fizetendő pótdíj tartozást?

Nem. A fizetendő pótdíjak mértékét törvény szabályozza, az üzemeltető mint jogalkalmazó, nem térhet el ettől.

A gépkocsit nem én használtam. Kinek kell megfizetnie a pótdíjat?

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a pótdíjat mindenkor a gépkocsi tulajdonosának (bejegyzett üzembentartójának) kell megfizetnie. A gépkocsi vezetőjének személye eljárásunkban nem mérvadó. Természetesen az üzembentartó követelheti a tényleges használótól, hogy térítse meg számára az így kifizetett összeget.

Az események idején a gépkocsi már nem is volt az enyém. Mit tegyek?

Az üzembentartó adatait a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásából szerezzük be. Ennek megfelelően az üzembentartóként nyilvántartott személynek kell az adatok pontatlanságát igazolnia. Az ilyen panaszokat akkor tudjuk elfogadni, ha az illetékes Önkormányzat által lepecsételt adásvételi szerződés másolatát megküldik számunkra. Lehetőség van egyéb, az adásvétel tényét bizonyító okiratot is bemutatni. A részletekről ügyfélszolgálatunk ad tájékoztatást.

V. kerületi lakos vagyok. Miért kaptam pótdíjfizetési felszólítást?

Az V. kerületi lakosok sem mentesülnek a várakozási díj megfizetése alól automatikusan. Ehhez lakossági várakozási hozzájárulást (közkeletű nevén: engedélyt) kell kiváltaniuk. Az engedély a kiváltás napjától a követő év január 31-ig érvényes, visszamenőleg azonban nem. Az engedély kiváltása előtt tehát a várakozási díjat akkor is meg kell fizetni, ha a járműre a jogszabályok alapján kiváltható az engedély.

Az engedély nem biztosít mentességet a 30/2010 (VI.4) sz. fővárosi rendeletben felsorolt, fővárosi tulajdonú közterületeken! Ezekről a területekről a hozzájárulás kiváltásakor részletes tájékoztatást ad a kerületi önkormányzat.

Soha nem várakozom a kocsival, hanem árut szállítok, rakodok. Miért kaptam felszólítást?

A KRESZ a rakodást nem minősíti várakozásnak, így rakodás esetén valóban nem kell parkolási díjat fizetni. Rakodás esetében csak addig nem minősül várakozásnak a jármű egyhelyben tartózkodása, ameddig a rakodás folyamatos, az ellenőrök láthatják az áru mozgását. A várakozóhelyen hagyott lezárt gépkocsi azonban várakozó jármű, tehát parkolójegyet kell rá váltani.
Ez alól kivétel az az eset, amikor tehergépkocsira kiváltott rakodótárcsával legfeljebb 20 percig lehet várakozni.

Nem találtam pótdíj fizetési felszólítást a gépkocsimon, mégis levelet kaptam a tartozásról. Elegendő tájékoztatás ez?

A Fővárosi Bíróság több alkalommal foglalt állást ebben a kérdésben.

A 2004. szeptember 15-i ítéletében a következőképpen fogalmaz:

"A felhívás helyszínen való kézbesítésével kapcsolatos kifogás körében kiemeli a másodfokú bíróság, hogy a helyben kinyomtatott felhívás hátrahagyásának más módja nincs, hiszen a parkoló őr a gépkocsit fel nem nyithatja, a helyszínen üresen álló gépkocsi alapján a tulajdonos (üzembentartó) nevét, címét megállapítani nem tudja, az pedig nem várható el, hogy a tulajdonost/üzembentartót a helyszínen megvárja." (45. Pf. 22 336/2004.)

A 2005. április 5-én kelt ítélet indokolásában pedig:

"A fizetési felszólítást a parkoló őr másként, mint a szabálytalanul parkoló autó szélvédőjén elhelyezni, nem tudja. Az e kézbesítésből eredő kockázatot azonban a pótdíjazásra okot szolgáltató gépkocsi vezetője köteles viselni." (45. Pf. 632 761/2004.)

További szemponttal egészíti ki a Fővárosi Bíróság álláspontját egy ítéletében, mikor kimondja, hogy

"adatvédelmi szempontból kifejezetten helyes és indokolt a felszólítás elhelyezésének ezen módja. Ugyanis amennyiben a szabálytalanul parkoló autós 30 napon belül jogkövető magatartást tanúsítva befizeti tartozását, adatai nem kerülnek be a társaságok nyilvántartásába".

Hogyan és hol tudok panaszt tenni?

Ügyfélszolálatunkon személyesen ügyfélfogadási időben, vagy írásban a megadott címen.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy érdemi ügyintézésre csak levél útján, vagy személyesen van lehetőség. Telefonon illetve elektronikus levélben csak tájékoztatás nyújtásra van módunk.

A gépjármű üzembentartója a forgalmi engedély bemutatásával igazolhatja jogosultságát.
Az ügyintézéshez kérjük, szíveskedjen a gépjármű forgalmi engedélyét bemutatni!

Hogyan tudok elutasított panaszom ügyében fellebbezni a BLKF döntése ellen?

A várakozási díjhoz kapcsolódó viták polgári jogi jellegűek. Mindezek alapján az esetleges vitákat bíróság döntheti el.

Milyen törvényes határidőket kell alkalmazni a pótdíjak kezelésekor?

A pótdíjak kiadása és kezelése kapcsán több jogszabályt kell figyelembe venni. Ezek alapvetően az alábbiak: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről (Kktv), 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról (Kknytv), 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk), 19/2005 (IV.22) Főv.Kgy.sz. rendelet (rendelet).

A pótdíj beszedését alapvetően két szakaszra lehet osztani. Az első az "anonim szakasz", mikor a önkéntes befizetés történhet. A befizetés 15 napon belül történhet csökkentett díjjal, 15 napon túl pedig emelt összegű díjjal. Az önkéntes fizetési szakaszban nem kezelünk semmilyen személyes adatot!

A második szakaszban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától lekérjük a gépkocsi tulajdonosának vagy üzembentartójának adatait, akit a pótdíjazást követő 60 napon belül levélben felszólítunk a díjfizetésre.

Az egyes események elévülési határideje (ameddig a jogi eljárást meg kell indítani) a 2006. december 22 előtti ügyek esetében 2007. december 22, a későbbi ügyek esetében pedig egy év.

A már megindított jogi eljárások esetében az elévülési idő megszakad!

end faq