ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Központi telefonszám:

(1)872-7593

kozteruletfelugyelet@belvaros-lipotvaros.hu

1054 Budapest, Podmaniczky Frigyes tér 6

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 09:00 - 17:00
Kedd: 09:00 - 17:00
Szerda: 09:00 - 18:00
Csütörtök: 09:00 - 17:00
Péntek: 09:00 - 16:00

Pénztári ebédidő: 12:20-13:00

Főügyelet:

fougyelet@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Diszpécserszolgálat:
oszlopkezelo@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Parkolás-üzemeltetés:
parkolasellenorzes@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Fax: (1) 318 - 3460

 

Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére

 

Törvények:

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről

 

Kormányrendeletek:

236/2000. (XII.23.) Korm. rendeleta közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

218/2003. (XII.11.) Korm. rendeleta mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

63/2012. (IV.2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásrólés a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 

Minisztériumi rendeletek:

22/2012. (IV.13.) BM rendeleta szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

21/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

43/1999. (XI.26.) BM rendelet a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről

46/1999. (XII.08.) BM rendelet a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról

1/1975. (II.05.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeleta közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

55/2009. (X.16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról

42/2011. (VIII.11.) NFM rendeletaz egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről
 

Fővárosi Közgyűlési rendeletek:

30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a  várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól
 

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelete az V. kerületi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2011. (X.17.) önkormányzati rendeleteaz üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2000. (VII.5.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztásának tilalmáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2009. (IV.23.) önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2004. (VI.04.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros kerületi városrendezési és építési szabályzata és szabályozási terve

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2012. (X.11.) önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról
 

Hatályos jogszabályok gyűjteménye:

http://net.jogtar.hu/

Közbeszerzési terv

Közbeszerzési terv 2014

Közbeszerzési terv 2015

Közbeszerzési terv 2016

Közbeszerzési terv 2017  -  Tájékoztatjuk, hogy a Belváros- Lipótváros Közterület-felügyeletnek 2017-ben nem volt közbeszerzése.

end faq